<live processing performance>

<andata> alternatif bir geleceğe dayanan spekülatif bir hikaye anlatımı sonrasında katılımcılardan topladığı verilerin canlı işlenmesini içeren bir performanstır.

 

<andata>, algoritmaların ve bilgi teknolojisi şirketlerinin hakimiyeti altında, gündelik hayatın tamamen metalaştırıldığı bir zaman diliminde kurulmuş bir data örgütüdür. Eylemleri, manifestolarını okuma, data toplama, canlı veri işleme ve onları kontra-dataya dönüştürme olarak sıralanan bir dizi işleme dayanır.

Örgüt manifestosu okunduktan sonra katılımcılardan akıllarına gelen ilk ‘An’a dönmeleri ve örgütle paylaşmaları istenir.

İnsanların akıllarına ilk gelen anlar genelde dijital ağlarda dolaşıma girmemiş, meta dataya dönüşmemiş insana dair saf bilgilerdir. Keza geri dönmek istedikleri yerler, özlemler ve ihtiyaçlara dair ipuçları sunar. Şimdinin eksik parçaları da olabilirler. <andata> bu bilgileri dolaşıma sokmadan saklar.

 

Toplanan ‘An’lar kategorilere ayrılarak arşivlenir. Makine öğrenimi (machine learning) için yeteri kadar veri toplandıktan sonra, oluşturulan dataset ile yapay zeka eğitilir. Yapay zeka öğrendiği verilerden gerçek olmayan ‘An’lar üretir. Bu anlar sistemde dolaşıma sokularak kontra-data işlevi görürler.

Kontra-data, iznimiz ve bilgimiz olmadan şirketlere sızdırılan, özel alanlarımız ve yaşamlarımızı içeren bilgileri koruma altına almak için yaratılan data gürültüsüdür (data-noise). Arayüzler vasıtasıyla şirketlerin ulaşmaya çalıştıkları “kaliteli data” yani bize dair metaya dönüşebilecek bilginin önüne, gerçek olmayan kalabalık veri yığını yerleştirmektir.

 

<andata> ilk performansını Birbuçuk kolektifin davetiyle Bienal’de gerçekleştirmiştir. 2020 mart ayında Pasaj’da yer alacak 2. performans Covid-19 dolayısıyla ileri bir tarihe alınmıştır.

performansın tamamı 2:42:24 - 2:56:38 : https://www.youtube.com/watch?v=H92qWpEjbF4